Anons

Publikacje

Rezydencje artystyczne w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu: Szyfrodziewczyny/Rezydencja 2023

Poznańskie Centrum Dziedzictwa – instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Centrum Szyfrów Enigma zaprasza do udziału w naborze do programu rezydencji artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma w 2023 r.  

 

Baner może zachęcać do zgłoszenia się na rezydencję

 

Celem programu jest inicjowanie projektów artystycznych kreowanych na styku różnych dziedzin. Główne hasło tegorocznej Rezydencji CSE to „Szyfrodziewczyny”, a pierwszoplanowy obszar tematyczny Rezydencji to szeroko pojęte zagadnienia, dedykowane roli i osiągnięciom kobiet w historii kryptologii oraz pokrewnych jej dziedzinach nauki, takich jak matematyka czy informatyka. 

W roku 2023 Program Rezydencji Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma stanowi część nowego, całorocznego programu Centrum pt. “Szyfrodziewczyny”. Na program składa się m.in. wystawa pt. “Szyfrodziewczyny” zrealizowana w CSE w formule pop-up, tematyczne zwiedzania wystawy CSE dedykowane kobietom pt. “Prekursorki”, seria wykładów dedykowanych nieznanym lub niesłusznie zapomnianym bohaterkom m.in. Wandzie Modlibowskiej, Hannie Malewskiej, Zofii Sokolnickiej, Elżbiecie Zawadzkiej, Halinie Ryffert, Janinie Mizerskiej i wielu innym. W ramach projektu “Szyfrodziewczyny” w 2023 r. realizowane będą w CSE także edytony (maratony edycyjne Wikipedii). Powstanie także archiwum cyfrowe dedykowane bohaterkom projektu. Partnerami projektu “Szyfrodziewczyny” w CSE są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza realizujący projekt „Gdy nauka jest Kobietą oraz Muzeum Historii Kobiet. 

Wyłoniony/a w naborze Rezydent/tka będzie realizował/a swój autorski projekt oraz związane z nim wydarzenia z udziałem publiczności w siedzibie CSE przy ul. Św. Marcin 78 (oraz jego najbliższej okolicy) w Poznaniu. Rezydent/tka otrzyma honorarium, a na realizację jego/jej autorskiego projektu w CSE zostanie przeznaczy budżet produkcyjny. Do programu rezydencji przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz zgłoszenia w zespołach dwu i trzyosobowych. W naborze można zgłaszać projekty, których czas realizacji wynosi od dwóch do czterech miesięcy, które kandydat/tka może wybrać w terminie od lipca do grudnia 2023 r. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2023 r. pod adresem: rezydencje@csenigma.pl 

Informacji na temat programu udziela:

Katarzyna Kucharska: katarzyna.kucharska@pcd.poznan.pl,tel.: 61 88 84506