Komunikaty

Publikacje

Przyznano nagrodę Student Roku za rok 2022/2023

Zgodnie z opinią Kapituły Nagrody Student Roku, w skład której weszli:

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska,
rektor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,

prof. dr hab. Sławomir Kamiński,
prorektor dr. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych, prezes Fundacji Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,

dr hab. Kinga Ceynowa, prof. AMP,
dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej,

prof. dr hab. Krzysztof Sowiński,
dziekan Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej,

oraz decyzją Senatu, wyrażoną na posiedzeniu w dniu 27 września 2023 r., nagrodę Student Roku za rok 2022/2023 otrzymują:

 

Michalina Dybowska

Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
Kierunek: instrumentalistyka, specjalność: fortepian, stopień II, rok II

 

Mateusz Ługowski

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Kierunek: wokalistyka, specjalność: śpiew solowy, stopień II, rok I

 

Karolina Marciniak

Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
Kierunek: instrumentalistyka, specjalność: fortepian, stopień I, rok III

 

Marta Rasztar

Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
Kierunek: instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela, stopień I, rok II

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!