Aktualności

Publikacje

Przesłuchania do European Union Youth Orchestra – zaproszenie

Szanowni Państwo,

rozpoczął się już nabór kandydatów do przesłuchań European Union Youth Orchestra organizowanych przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej. Orkiestra skupia młodych (16-26 lat) muzyków – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wybór do składu orkiestry przeprowadzany jest przez kierownictwo EUYO w poszczególnych państwach Europy. W tym roku przesłuchania odbędą się w dniach 14 i 15 grudnia (sobota i niedziela) w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, Warszawa.
W przesłuchaniach mogą również brać udział cudzoziemcy z krajów UE – o ile spełnią wymogi formalne.

Do przesłuchań można się zgłosić wypełniając formularz na stronie EUYO:

https://alexmija.wufoo.com/forms/m1x6h9or1q6yp88/

Ostateczny termin składania formularzy to 24 listopada 2019 roku – po tym terminie zgłoszenie na przesłuchania nie będzie możliwe.

UWAGA:
⚐ podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy będą wykonywali utwór dowolny z akompaniatorem. Akompaniatorów zapewniamy na prośbę zarządu EUYO ☺ Dokładniejszych informacji w tej sprawie będę udzielała bezpośrednio kandydatom biorącym udział w przesłuchaniach
⚐ przesłuchania będą nagrywane kamerą – nagrania te są do wyłącznej dyspozycji EUYO
⚐ MKiDN nie partycypuje w kosztach związanych z przyjazdem kandydatów do Warszawy (podróż, nocleg)

Szczegółowe informacje w sprawie przesłuchań (wymagania repertuarowe wraz z wyciągami orkiestrowymi itd.) można uzyskać na stronie internetowej http://www.euyo.eu a także u p. Elizy Kujan
(tel. 22 55 15 786, 695 310 107, mail: eliza.kujan@mkidn.gov.pl ). Uczestnicy proszeni są także o zapoznanie się z Regulaminem przesłuchań.