Komunikaty

Publikacje

PPK autozapis – ważny komunikat!

 

Szanowni Państwo,

W marcu bieżącego roku nastąpi autozapis do programu PPK. Oznacza to, iż osoby w wieku 18-55 lat będą automatycznie zapisywane do PPK, o ile nie złożą nowej deklaracji o rezygnacji. Poprzednia deklaracja o rezygnacji obowiązuje tylko do końca lutego 2023 roku.

Pisemną deklarację o rezygnacji z udziału w PPK należy wypełnić z datą 1.03.2023 r. i złożyć pisemnie w terminie
od 1 do 31 marca br. w dziale kadr lub do skrzynki podawczej, znajdującej się przy portierni Akademii.

Niezłożenie rezygnacji w marcu br. skutkować będzie automatycznym zapisem do PPK i naliczeniem składek — zgodnie
z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 

Pracownicy, którzy już należą do PPK, nie muszą podejmować żadnych czynności.

 

Z poważaniem,

Kanclerz Marcin Elbanowski

 

 

LINK do dokumentu o rezygnacji z PPK