Aktualności

Publikacje

Poczytajmy!

Poczytajmy!

Z okazji jubileuszu 20-lecia Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu, który obchodzimy w roku 2020, inicjujemy cykl wpisów zapraszających Państwa do zapoznania się z wybranymi pozycjami opublikowanymi w naszej oficynie – głównie nowościami.

Cykl rozpoczynamy od najnowszej pozycji w naszej ofercie, którą jest książka Surzyński, Gieburowski, Nowowiejski. Wybrane aspekty życia i działalności autorstwa dra hab. Waldemara Gawiejnowicza.

Publikacja jest pokłosiem szeroko zakrojonych badań jej Autora, których wyniki prezentował na sympozjach naukowych z cyklu Convenium Musicae Sacrae dedicatum, organizowanych przez Zakład Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Zachętą do sięgnięcia po tę pracę niech będzie fragment recenzji autorstwa prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego: „Książka Waldemara Gawiejnowicza jest efektem wieloletniej pracy badawczej Autora, który zebrał, uporządkował i wzbogacił o nowe wątki wiedzę dotyczącą życia, twórczości i działalności trzech polskich kompozytorów: Mieczysława Surzyńskiego, Feliksa Nowowskiejskiego i ks. Wacława Gieburowskiego. Wszyscy oni związani byli z Poznaniem i Wielkopolską, ale ich znaczenie jako twórców osiągnęło wymiar ponadregionalny. […] Autor ukazuje na podstawie zachowanych dokumentów życie, drogę twórczą i dorobek kompozytorów, ich postawy życiowe, poglądy estetyczne oraz szuka świadectw wzajemnych relacji. Cenne są przekazy dotyczące organizacji życia koncertowego na terenie Poznania pod pruskim zaborem. Zapomniane dziś sale koncertowe – Stary Bazar, Sala Teatru Polskiego, Sala Lamberta, Sala Hotelu Berlińskiego – odżywają w przywołanych przez Autora relacjach z koncertów patriotycznych i rocznicowych […].
Przedstawienie przez Autora mało znanych i niezbadanych do tej pory aspektów życia i dzieła Surzyńskiego, Nowowiejskiego i ks. Gieburowskiego należy uznać za osiągnięcie wielkiej rangi, stanowiące istotny wkład w rozwój badań nad polską kulturą muzyczną”. 

Serdeczne zapraszamy Państwa do lektury!

 


Pełna oferta Wydawnictwa:
https://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/inne-jednostki/jednostki-ogolnouczelniane/wydawnictwo/