Aktualności

Publikacje

Poczytajmy!

Damian Myśliński, Muzykoterapia neurologiczna jako metoda terapii osób w okresie późnej dorosłości zamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej

 

Rok 2021 w naszym Wydawnictwie otwieramy publikacją Damiana Myślińskiego, wykładowcy poznańskiej Akademii Muzycznej, który w swej działalności pedagogiczno-badawczej zajmuje się muzykoterapią – dziedziną, w której centrum znajduje się leczniczy wpływ dźwięku i muzyki na człowieka, przywracania zdrowia i poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami.

W prezentowanej książce autor wskazuje na możliwości pomocy terapeutycznej realizowanej za pośrednictwem muzyki, odnosząc się do specyficznej, określonej grupy badawczej – osób w późnej dorosłości zamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej. Omówiony w publikacji proces badawczy potwierdza, że Muzykoterapia neurologiczna stanowi ważną metodę terapii właśnie osób ze wskazanej powyżej grupy. 

Przeprowadzony eksperyment utwierdza w przekonaniu, że zajęcia wykorzystujące przedstawione w książce założenia terapii muzyką mogą w znaczny i istotny sposób wspomagać ogólne funkcjonowanie poznawcze osób z problemami neurologicznymi, a co za tym idzie – ich codzienną działalność i egzystencję.

Zapraszamy do lektury!

 

 

Pełna oferta Wydawnictwa
https://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/inne-jednostki/jednostki-ogolnouczelniane/wydawnictwo/