Aktualności

Publikacje

Poczytajmy!

Poczytajmy!

 


Neofonia. (Współ)twórczość
, red. Hanna Kostrzewska

 

 

Publikacja, którą dziś chcielibyśmy Państwu polecić, jest szczególnie interesująca ze względu na to, że jest efektem działań młodych naukowców i artystów – pasjonatów muzyki współczesnej. To książka będąca podsumowaniem siedmiu kolejnych edycji Neofonii – Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, której nieodłączną i niezwykle ważną częścią jest Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski. 

Pierwsza Neofonia odbyła się w roku 2012 z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki poznańskiej Akademii, wyznaczono wówczas kierunek działań – stworzenie konferencji podejmującej temat muzyki współczesnej, dokonującej oglądu jej miejsca w świecie oraz przybliżającej problemy i możliwości, które stwarza. Pierwsze dwie edycje ogniskowały się wokół problemów natury ogólnej dotyczących muzyki najnowszej, od trzeciej edycji podejmowane treści dotyczyły zagadnień bardziej szczegółowych (np. etno czy techno?, duchowość, obecność dziecka w muzyce). Tematyka siódmej edycji Neofonii – (współ)twórczość – miała skłaniać do rozważań nad możliwościami płynącymi z twórczej współpracy wielu autorów, a także relacjami muzyki z innymi dyscyplinami, w wyniku których powstaje nowe dzieło. 

Proponowana książka prezentuje wybrane referaty ze wspomnianej edycji Neofonii, a dopełniają ją relacja z tego wydarzenia oraz zbiorcze sprawozdanie z poprzednich konferencji wraz z kalendarium.

Zapraszamy do lektury!

 

 


Pełna oferta Wydawnictwa
https://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/inne-jednostki/jednostki-ogolnouczelniane/wydawnictwo/