Anons

Publikacje

Pamiętamy o bohaterach – 200. rocznica śmierci Antoniego „Amilkara” Kosińskiego

gen. dywizji Antoni Amilkar Kosiński

Z okazji 200. rocznicy śmierci generała Antoniego „Amilkara” Kosińskiego Władze i społeczność uczelni otrzymały uroczyste zaproszenie na Mszę św., która odbędzie się w piątek 10 marca 2023 r. o godz. 10:00 rano w poznańskim kościele PW. Św. Wojciecha, gdzie w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan stoi sarkofag z ciałem Generała  Kosińskiego.

Antoni „Amilkar” Kosiński  (ur. 16.12.1769 r. na Podlasiu, zm. 10.03.1823 r. w Targowej Górce k. Poznania) – współzałożyciel Legionów Polskich we Włoszech w 1796/1797 r., obrońca Wielkopolski w 1809 r., generał dywizji Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Generał Antoni „Amilkar” Kosiński wielokrotnie walczył w obronie Państwa i Narodu Polskiego, poczynając od Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r., był również jednym z trzech głównych współzałożycieli Legionów Polskich we Włoszech i w latach 1797-1803 wsławił się odwagą i talentami dowódczymi podczas walki w Italii. Brał także udział w wojnie z Prusami i Rosją w latach 1806-1807, podczas której mężnie stawał pod Tczewem, Gdańskiem i w wielkiej bitwie pod Frydlandem (14 czerwca 1807), za co otrzymał Krzyż Złoty Virtuti Militari. Walczył także w wojnie z Rosją w 1812 r., podczas której w pięknym stylu pokonał wojsko rosyjskie w bitwie pod Uściługiem nad Bugiem (7 listopada 1812), za co otrzymał Krzyż Komandorski Virtuti Militari. Podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r. (jedynej w ciągu 220 lat wojny wygranej przez państwo polskie!) skutecznie bronił Wielkopolski przed atakami nieprzyjacielskimi, a następnie bił i wypierał wojska austriackie z Kujaw, Ziemi Łęczyckiej i Mazowsza (4 czerwca 1809 r. zajął Warszawę i został jej gubernatorem), aby na końcu tej wojny wziąć udział w zwycięskiej ofensywie Wojsk Polskich w Małopolsce, podczas której poprowadził swą brygadę w sile 1400 żołnierzy z podwarszawskiego Tarczyna, przez Nowe Miasto nad Pilicą i Opoczno, do Krakowa. W drodze kilkakrotnie rozbił napotkane po drodze nad rzeką Pilicą nieprzyjacielskie wojska austriackie, m.in. w potyczce pod Przedborzem (6 lipca 1809), w potyczce pod Szczekocinami (9 lipca 1809) i w wielkiej bitwie w Żarnowcu (11 lipca 1809), w której pokonał dwukrotnie większe siły wroga i zdobył na nich wielkie łupy.

Generał „Amilkar” Kosiński kochał Polskę i był patriotą, słynął w Wojskach Polskich z uczciwości, umiał trzymać karność, choć nie był okrutnym, tylko sprawiedliwym dowódcą; już w czasach legionowych wzbudzał duży szacunek wśród żołnierzy. Lubił czytać książki, pisał wiersze, biegle znał języki włoski, niemiecki i francuski. Pod wieloma względami może być wzorem, zasłużył sobie na pamięć i głęboki szacunek. W sto lat po śmierci został ekshumowany z rodzinnego grobu w Targowej Górce i uroczyście pochowany w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

Uroczystości upamiętniające bohaterskie życie Antoniego „Amilkara” Kosińskiego odbędą się również w dniu 10 marca 2023 r. w trzech miejscowościach, w których walczył w Małopolsce (w Przedborzu, Szczekocinach i Żarnowcu) i w jednej miejscowości na Mazowszu (w Tarczynie).

Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez Adama W. Goryckiego

Drzworyt z wizerunkiem Amilkara Kosińskiego

Wycinanka autorstwa Grzegorza Dudały ze Szczekocina

fragmnet artykułu o gen. Kosińskim  fragment artykułu o gen. Kosińskim 

Tygodnik Opoczyński, 24.01.2020 [gen. Amilkar Kosiński]


Polski Bohater Narodowy 

Przyczynił się do powstania Legionów Polskich we Włoszech

Bronił Wielkopolski

Zamieszkał w Wielkopolsce i stał się jednym z Wielkopolan

Zmarł w Wielkopolsce, jest pochowany w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu