Aktualności

Publikacje

OTWARTE WARSZTATY AKTORSKIE – zaproszenie

OTWARTE WARSZTATY AKTORSKIE

Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu wzorem ubiegłego roku organizuje Otwarte Warsztaty Aktorskie – Wrzesień 2019. Celem kursu jest:

  • intensywne przygotowanie uczestników do zajęć w nadchodzącym roku akademickim,
  • odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich, praca nad sobą,
  • przeprowadzenie konsultacji logopedycznych i poprawa wyrazistości mowy,
  • zapoznanie się z różnymi metodami pracy na scenie.

Warsztaty będą się odbywały od poniedziałku 23 września do soboty 28 września 2019 roku pomiędzy 10.00 a 20.00. Godzinowy plan zajęć podany zostanie na początku sierpnia po zakończeniu zapisów i podzieleniu uczestników na grupy.

Zajęcia poprowadzą zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin sztuk scenicznych. Będzie to w części kontynuacja zajęć, które cieszyły się na zeszłorocznych warsztatach największym zainteresowaniem.

Poszczególne zajęcia będą dotyczyły następujących zagadnień aktorskich:

  • dykcja i recytacja – zajęcia z aktorką logopedką Katarzyną Węglicką,
  • zajęcia ruchowe, praca nad ciałem – zajęcia z choreografem, reżyserem ruchu Mikołajem Mikołajczykiem,
  • interpretacja tekstu, scenki aktorskie – zajęcia poprowadzi Ewa Szumska
  • improwizacja, współczesne formy teatralne – praca z reżyserką Anetą Groszyńską.

W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane odkrywaniem i rozwijaniem umiejętności aktorskich. Zarówno studenci Akademii Muzycznej jak i spoza niej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy szczególnie nowo przyjętych studentów Akademii Muzycznej.

Zapisy do 30 lipca 2019 roku na adres: pkazmierczak@amuz.edu.pl W zgłoszeniach prosimy zaznaczać wydział oraz rok studiów w Akademii Muzycznej lub szkołę i klasę oraz adres kontaktowy.

Uwaga! Oprócz zgłoszenia mailowego należy uiścić wpisowe, które wynosi:

100 zł dla studentów Akademii Muzycznej

150 zł dla osób spoza Akademii

Wpisowe należy wpłacać przelewem na rachunek:

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

z dopiskiem Warsztaty Aktorskie 2019

Bliższych informacji udziela Koordynator Warsztatów mgr Piotr Kaźmierczak
tel. 601816370, e-mail:
pkazmierczak@amuz.edu.pl