Aktualności

Publikacje

Otwarte warsztaty aktorskie – wrzesień 2020

 

Instytut Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego jak co roku organizuje Otwarte Warsztaty Aktorskie. Celem kursu jest:

  • intensywne przygotowanie studentów do zajęć aktorskich w nadchodzącym roku akademickim,
  • umożliwienie udziału w zajęciach aktorskich osobom zainteresowanym studiowaniem w naszej Akademii,
  • odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich, praca nad sobą, dla wszystkich zainteresowanych, także dla osób spoza Akademii,
  • przeprowadzenie konsultacji logopedycznych i poprawa wyrazistości mowy,
  • zapoznanie się z różnymi metodami pracy na scenie.

Warsztaty będą się odbywały od poniedziałku, 21 września do soboty, 26 września 2019 roku pomiędzy 10.00 a 20.00 (w sobotę zakończą się do godziny 14.00). Godzinowy plan zajęć podany zostanie pod koniec sierpnia, po zakończeniu zapisów i podzieleniu uczestników na grupy.

Zajęcia poprowadzą zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin sztuk scenicznych. Będzie to w części kontynuacja zajęć, które cieszyły się na zeszłorocznych warsztatach największym zainteresowaniem.

Poszczególne zajęcia będą dotyczyły następujących zagadnień aktorskich:

  • dykcja i recytacja – zajęcia z aktorką logopedką mgr Katarzyną Węglicką,
  • zajęcia ruchowe, praca nad ciałem – zajęcia z choreografem, reżyserem ruchu Mikołajem Mikołajczykiem,
  • interpretacja tekstu, scenki aktorskie – zajęcia poprowadzi mgr Ewa Szumska, aktorka,
  • improwizacja, współczesne formy teatralne – praca z reżyserką dr Ulą Kijak.

W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane odkrywaniem i rozwijaniem umiejętności aktorskich. Zarówno studenci Akademii Muzycznej, jak i chętni spoza niej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie preferencji godzin zajęć dopołudniowych (będą kończyć się ok. 15.00) lub popołudniowych (od ok. 15.00 do ok. 20.00). W miarę możliwości postaramy się uwzględnić te preferencje.

Uwaga! Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną szczegółowe ustalenia dotyczące harmonogramu zajęć oraz podziału na grupy i sale zostaną podane po zakończeniu zapisów na początku września. Staramy się stworzyć warunki maksymalnie zabezpieczające komfort i bezpieczeństwo pracy w czasie warsztatów. Jeśli sytuacja uniemożliwi realizację warsztatów w Akademii, zaproponujemy dla osób chętnych zajęcia zdalne (przez platformę internetową) obejmujące podobny zakres zajęć.

Zapraszamy szczególnie nowo przyjętych studentów Akademii Muzycznej, a także tych, którzy zamierzają zdawać w przyszłym roku.

Zapisy do 31 sierpnia 2020 roku na adres: pkazmierczak@amuz.edu.pl W zgłoszeniach prosimy zaznaczać wydział oraz rok studiów w Akademii Muzycznej lub szkołę i klasę oraz adres kontaktowy. Osoby nieuczące się prosimy o informacje o ich specjalności lub zawodzie.

Uwaga! Oprócz zgłoszenia mailowego trzeba będzie uiścić wpisowe, które wynosi:
100 zł dla studentów Akademii Muzycznej
200 zł dla osób spoza Akademii

Wpisowe należy wpłacać przelewem na rachunek:
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

KONIECZNIE z dopiskiem Warsztaty Aktorskie 2020

W PRZYPADKU ODWOŁANIA WARSZTATÓW AKADEMIA ZWRACA WPISOWE

Bliższych informacji udziela koordynator Warsztatów mgr Piotr Kaźmierczak
tel. 601816370, e-mail:
pkazmierczak@amuz.edu.pl