Anons

Publikacje

OTWARTE DRZWI – Ogólnopolski Konkurs PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pt. OTWARTE DRZWI. Tematem przewodnim jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl.

 

Pomarańczowy afisz zawiera informacje na temat Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"