Aktualności

Publikacje

OBRAZY MUZYKI Liber arborum & Tryptyki polskie

Uprzejmie informujemy iż, od 14 lutego przez najbliższy miesiąc wystawa będzie się znajdować vis-à-vis Sali Prezydenckiej, a przez kolejne dwa tygodnie w Auli Nova.