Aktualności

Publikacje

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Wydział Kultury Miasta Poznania ogłasza konkurs na Nagrodę Artystyczna Miasta Poznania!

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu i instytucjom kultury.

 Termin składania wniosków na 2021 rok – do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji na stronie:
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/nagroda-artystyczna-miasta-poznania,1995/