Anons

Publikacje

Nowości wydawnicze: De cultura commentarii

Nowości wydawnicze

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowością wydawniczą – książką „De cultura commentarii” pod redakcją Małgorzaty Pawłowskiej.

Tytuł „De cultura commentarii” stanowi oczywiste nawiązanie do „De musica commentarii” – serii tak zatytułowanych książek z lat 2008-2014, publikowanych przez Wydawnictwo poznańskiej Akademii Muzycznej, a następnie czasopisma Wydziału I – Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, wydawanego w latach 2015-2019 w tej uczelni. W zamyśle kolegium redaktorów owe publikacje miały prezentować efekty tego, co stanowiło centrum zainteresowań badawczych pracowników naukowo-dydaktycznych głównie Wydziału I.

Analogiczny cel przyświeca redaktorce niniejszej książki. Tym razem jednak zakres prezentowanych treści znacząco wykracza poza samą sztukę muzyczną, co szczególnie widoczne jest w ostatniej części publikacji.

Zawarte w książce teksty są zatem autorstwa pedagogów reprezentujących wiele specjalności (pianistów Bogusława Nowickiego, Bogusława Rottermunda i Marii Rutkowskiej, klawesynistki i pianistki Joanny Balewskiej, harfistki Pauliny Maciaszczyk, pianistki jazzowej i kompozytorki Katarzyny Stroińskiej-Sierant, kompozytora Michała Janochy, kulturoznawczyni i polonistki Małgorzaty Okupnik, dyrygentki chóralnej i edukatorki muzycznej Agnieszki Chwastek), słuchaczy i absolwentów szkół doktorskich funkcjonujących w uczelni (kompozytorki Katarzyny Danel, teoretyka muzyki Krzysztofa Bździela, pianistów Jaime Peñate Conde, Julii Wizjan i Nikodema Wojciechowskiego, waltornisty i prawnika Tomasza Kubonia), absolwenta Akademii, a obecnie doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kompozytora i muzykologa Jerzego Fryderyka Wojciechowskiego oraz odbywającej w Poznaniu staż pedagogiczny w ramach programu Erasmus+ akordeonistki Adele Pirozzolo.

Układ i podział treści w „De cultura commentarii” zrodziły się zatem z refleksji nad wieloma zróżnicowanych problemami podniesionymi w tekstach przez ich Autorów. Jak wspomniano, szczególnie część trzecia – zawierająca artykuły niezwiązane z muzyką, mówiące o innych sztukach oraz historii – stanowi przykład różnorodnych, nierzadko pozamuzycznych właśnie zainteresowań członków społeczności akademickiej. Spis treści dostępny jest pod poniższym linkiem.

Książkę można zakupić w sklepie internetowym Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu: https://sklep.amuz.edu.pl/pl/p/De-cultura-commentarii/304

Serdecznie zapraszamy do zakupu!

Mockup z okładką książki De cultura commentarii, zawiera kolaż elementów graficznych, tytuł publikacji oraz logotyp Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu