Aktualności, Komunikaty

Publikacje

Komunikat: Parking przy torach PKP – zgłoszenia do 15 sierpnia br.

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że zgodnie z treścią Regulaminu korzystania z parkingu, w dniach 1-15 sierpnia w EHMS, po zalogowaniu, dostępna będzie ankieta (w części wirtualne kadry – screen poniżej):

umożliwiająca zgłoszenie swego zainteresowania korzystaniem z płatnego parkingu przy torach PKP w kolejnym roku akademickim (od 1 września do końca sierpnia, przy płatności jedynie za 10 miesięcy).

Z przykrością informuję, że zmuszeni jesteśmy do podniesienia opłaty do 170 zł/m-c. Zmiana ta wymuszona jest koniecznością pokrycia rosnących kosztów wynajmu i utrzymania parkingu.

Marcin Elbanowski
Kanclerz