Komunikaty

Publikacje

Nowe regulacje prawne odnośnie do COVID-19 – KOMUNIKAT REKTORA

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem JM Rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:

Komunikat Rektora nr 3