Anons

Publikacje

Mówią daty: 1 grudnia… Nasza uczelnia zmieniła nazwę

Zapraszamy do spędzenia kilku chwil z historią Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.

„Mówią daty” to rodzaj kalendarium, w którym przeczytacie Państwo o ważnych, bardzo ważnych, a czasem zupełnie zwyczajnych wydarzeniach z historii uczelni. Niech tak szybko mijające w naszym życiu akademickim miesiące będą pretekstem, aby czasem się zatrzymać i spojrzeć wstecz. Wszak – jak zauważył Cyprian Kamil Norwid – „przeszłość to jest dziś tylko cokolwiek dalej”…

Pod datą 1 grudnia 1981 widnieje ważny wpis. To od tego dnia poznańska Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (PWSM) zmieniła nazwę na: Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zmianę tę poprzedziły działania ówczesnych władz i pedagogów PWSM. Pismo w sprawie nadania uczelni imienia Ignacego Jana Paderewskiego zostało skierowane do Ministerstwa już rok wcześniej, z okazji obchodów 60-lecia uczelni. Ostatecznie jednak władze kraju podjęły decyzję o zmianie nazwy jesienią 1981 r. Na rozporządzeniu Rady Ministrów w tej sprawie widnieje podpis jej ówczesnego prezesa, gen. Wojciecha Jaruzelskiego:

Dz.U. 1981 nr 31 poz. 173 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy z PWSM na Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

Wkrótce Akademia przyjęła godło z wizerunkiem nowego patrona: