Relacja

Publikacje

Mówią daty: 1 września 1949… Przekazanie Ewangelickiego Domu Stowarzyszeń Herberge zur Heimat w Poznaniu

Zapraszamy do spędzenia kilku chwil z historią Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Mówią daty” to rodzaj kalendarium, w którym przeczytacie Państwo o ważnych, bardzo ważnych, a czasem zupełnie zwyczajnych wydarzeniach z historii uczelni. Niech tak szybko mijające w naszym życiu akademickim miesiące będą pretekstem, aby czasem się zatrzymać i spojrzeć wstecz. Wszak – jak zauważył Cyprian Kamil Norwid – „przeszłość to jest dziś tylko cokolwiek dalej”…

 


1 września 1949

1. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu przekazał na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu budynek przy ul. Armii Czerwonej 19. Podstawą przekazania były wniosek Ministerstwa Kultury i Sztuki z 28.07.1949 i zlecenie Ministerstwa Skarbu z 23.08.1949. Budynek przekazał Naczelnik 1. RUL S. Ciesielski, a odebrał Prorektor PWSM prof. Stefan Poradowski i Dyrektor Administracyjny Karol Zabor.

 

Skan dokumentu przekazania budynku dla Akademii

Skan dokumentu z Archiwum Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego.