Relacja

Publikacje

Mówią daty: 1 kwietnia 1946 r. … Zmiana nazwy poznańskiej uczelni muzycznej

Zapraszamy do spędzenia kilku chwil z historią Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Mówią daty” to rodzaj kalendarium, w którym przeczytacie Państwo o ważnych, bardzo ważnych, a czasem zupełnie zwyczajnych wydarzeniach z historii uczelni. Niech tak szybko mijające w naszym życiu akademickim miesiące będą pretekstem, aby czasem się zatrzymać i spojrzeć wstecz. Wszak – jak zauważył Cyprian Kamil Norwid – „przeszłość to jest dziś tylko cokolwiek dalej”…


 

1 kwietnia 1946 r.

weszło w życie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki Wł. Kowalskiego z dnia 1.02.1946 r. odnośnie do zmiany nazwy: Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu zostaje przekształcone w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu.

 

Zdjęcie może przedstawiać Zarządzenie Ministra Kultury odnośnie do przekształcenia Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu