MONIUSZKO REDIVIVUS

Moniuszko Redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”.

Wysokość dofinansowania: 150 000 zł.
Wartość całkowita projektu: 150 000 zł.

 

Projekt „Moniuszko redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora” promujący twórczość S. Moniuszki, realizowany jest w dwóch zadaniach:

1/ przygotowanie spektaklu operowego „Widma” S. Moniuszki i jego prezentacja w kraju i za granicą.
Spektakl operowy zaprezentowano na scenie Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu (14 października 2022) oraz na estradzie Filharmonii w Kownie (21 listopada 2022).

2/ nagranie płyty CD z muzyką kameralną S. Moniuszki z udziałem artystów związanych z poznańską Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego.
W repertuarze, który zarejestrowano, znalazły się wybrane utwory wokalne i kwartet smyczkowy S. Moniuszki. Dnia 4 listopada 2022 r. w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył się koncert specjalny, promujący to wydawnictwo. Płyta była możliwie szeroko dystrybuowana do szkół, instytucji, ośrodków kultury i ośrodków polonijnych.

Oba zadania miały na celu zwiększenie zainteresowania kulturą polską, a w szczególności znaczącym dorobkiem jednego z najważniejszych kompozytorów polskich, Stanisława Moniuszki, zarówno u odbiorców w kraju, jak i za granicą.

 


Organizator:

Partnerzy projektu:

 

Skip to content