Anons

Publikacje

Konkurs na nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Miasto Poznań organizuje XX edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione w latach 2022-2023 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego. Zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich Kapituła Nagrody przyzna po trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.

 

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów prac lub przez Rektora danej uczelni do 15 listopada br.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/studia (KLIK).

 

Zachęcamy do zgłaszania się na konkurs!