Komunikaty

Publikacje

Komunikat dotyczący organizacji zajęć z WF w semestrze letnim 2022/2023

Szczegółowe informacje na temat zapisów do grup w semestrze letnim oraz realizacji zajęć w dniach 13-17.02.2023 są dostępne w zakładce SWFiS, uprzejmie proszę o zapoznanie się.

Koordynator SWFiS
mgr Anna Rychlewska
3.02.2023