Anons

Publikacje

Jan Bartoś – Polskie skrzypce w Musée de la Musique w Paryżu

Zachęcamy do zapoznania się w nową publikacją Polskie skrzypce w Musée de la Musique w Paryżu (ang. Polish Violin in the Musée de la Musique in Paris) autorstwa Jana Bartosia, która powstała w wyniku współpracy Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i Musée de la Musique Cité de la Musique — Philharmonie de Paris.

Publikacja wydana została w językach polskim i angielskim. Jej autor, dr Jan Bartoś, przeprowadził badania nad instrumentem znajdującym się w kolekcji Musée de la Musique w Paryżu, przez lata uznawanym za skrzypce nieznanego pochodzenia, a badania te potwierdziły polskie pochodzenie instrumentu.

Książkę otwierają słowo wstępne autorstwa dr. Jeana-Philippe’a Écharda, kustosza kolekcji instrumentów smyczkowych Musée de la Musique w Paryżu, oraz prof. dr hab. Honoraty Stalmierskiej, kierowniczki Katedry Lutnictwa Artystycznego poznańskiej Akademii Muzycznej oraz prezeski Fundacji Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy.

Publikacja zawiera pełen opis instrumentu wraz z jego dokładnymi wymiarami, omówienie przebiegu i wyników badań oraz dokumentację fotograficzną. Książkę dopełnia poster instrumentu ze zdjęciami w skali 1:1.

Monografia Polskie skrzypce w Musée de la Musique w Paryżu jest pierwsza częścią cyklu Nieznane dzieła polskich mistrzów lutnictwa, w którym przedstawione zostaną kolejne instrumenty rodzimych artystów lutników. Celem autorów cyklu jest zaprezentowanie historii, stylistyki, warsztatu twórczego, a przede wszystkim niepowtarzalnego piękna instrumentów lutniczych szerokim kręgom odbiorców.

Publikacja jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa: https://sklep.amuz.edu.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do zakupu!

 

Zdjęcie przedstawia okładkę publikacji, na której znajdują się skrzypce