Aktualności

Publikacje

IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek orkiestra – pianista kontra wyciągi fortepianowe” – zaproszenie

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Instytut Instrumentów Lutniczych
Katedra Kameralistyki

zapraszają na

IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
„Człowiek orkiestra – pianista kontra wyciągi fortepianowe”

 „Artykulacja – dźwięk – pedalizacja w wyciągach fortepianowych utworów na instrumenty smyczkowe”

5 – 6 grudnia 2019

5 grudnia godz. 10.00 – 15.00 Sala Prezydencka (część wykładowa)
5 grudnia godz. 16.00 – 20.00 sale 257 i 363 (część warsztatowa)
6 grudnia godz. 9.30 – 14.00 Sala kameralna (część warsztatowa)

Cel sympozjum:

Sympozjum stanowić będzie płaszczyznę do prezentacji zagadnień z zakresu realizacji wyciągów fortepianowych, a także do upowszechniania wyników prowadzonych w tym zakresie badań oraz wymianę poglądów i doświadczeń. Wykłady stanowić mają próbę udzielenia odpowiedzi na nurtujące wielu pianistów pytania związane z realizacją wyciągów fortepianowych.

Zaproszenie do udziału zarówno czynnego (część warsztatowa) jak i biernego (część warsztatowa i wykładowa) skierowane jest zarówno do pianistów studentów jak i pianistów nauczycieli wszystkich szczebli nauczania. Wstęp jest wolny na wszystkie wykłady. Zainteresowani uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale. Zgłoszenia (z podaniem nazwiska wybranego wykładowcy) chętnych zespołów należy kierować do dr Joanny Zathey-Wójcińskiej (mail i telefon poniżej). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na warsztatach o zakwalifikowaniu zespołu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy sympozjum:
dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM Gdańsk
dr hab. Agnieszka Przemyk Bryła, prof. UMFC Warszawa
prof. Evgenij Sinayski, Vienna Conservatoire
radca prawny Szymon Wójciński

Organizacja:
dr Joanna Zathey-Wójcińska (zgłoszenia zespołów na warsztaty) joannazathey@gmail.com tel. +48501234147
dr hab. Marcin Sikorski
dr hab. Piotr Niewiedział pniewiedzial@amuz.edu.pl (608313230)

Zajęcia warsztatowe:
prof. Evgenij Sinayski 5.12 g.16.30 – 20.00, 6.12 g. 9.30 – 13.00
dr Joanna Zathey – Wójcińska
dr hab. Marcin Sikorski

Ramowy plan sympozjum:
5 grudnia, g. 10.00 – 15.00, wykłady, Sala Prezydencka
5 grudnia po południu – warsztaty , sale 257 i 363
6 grudnia od 10.00 – warsztaty, Sala Kameralna

Plan części wykładowej 5 grudnia:
10.00 – rozpoczęcie
10.00 – dr hab. Elżbieta Pasierowska – Kołodziej, prof. AM Gdańsk
Wykład i dyskusja: Wyciągi fortepianowe koncertów kontrabasowych – specyfika, faktura, brzmienie.

11.00 – prof. Evgeni Sinayski
Wykład i dyskusja: „Some aspects of sound and articulation in a music for violin and piano in 18th – 20th century”

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 13.30 radca prawny Szymon Wójciński
Wykład i dyskusja: „Pianista – kryminalista. Niemożliwe? A jednak….”

13.30 – 13.45 – przerwa

13.45 – 14.45 dr hab. Agnieszka Przemyk – Bryła prof. UMFC
Wykład i dyskusja: Identyczne z naturalnym czyli wachlarz środków pianistycznych pomocny w sugestywnym kreowaniu barw instrumentów orkiestrowych na przykładzie wybranych koncertów wiolonczelowych”.