Aktualności

Publikacje

IV Forum Kameralne Muzyki Dawnej – zaproszenie

IV Forum Kameralne Muzyki Dawnej

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach obserwujemy znaczące pogorszenie sytuacji pandemicznej w Polsce. Coraz więcej imprez kulturalnych zostaje odwoływanych w ostatnim momencie ze względu na pojawiające się wśród wykonawców/organizatorów potwierdzone infekcje COVID – 19. Wprowadza to zrozumiałą niepewność i niemożność wiarygodnego planowania jakichkolwiek wydarzeń. Otrzymaliśmy także informacje, że część zespołów zgłoszonych do udziału w Forum nie może odbywać prób ze względu na restrykcje wprowadzone przez poszczególne uczelnie.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy o zmianie formuły IV Forum Kameralnego Muzyki Dawnej na możliwie otwartą i elastyczną pozwalającą zwiększyć szansę na odbycie się tego wydarzenia. Rezygnujemy z przeprowadzenia konkursu, a w zamian za to chcielibyśmy zaprosić wszystkie chętne zespoły do wzięcia bezpłatnie udziału w kursie mistrzowskim, wykładach i koncertach wykonywanych zarówno przez wykładowców, jak i uczestników kursu. Wykładowcami kursu będą Markus Möllenbeck (wiolonczelista, wykładowca Akademii Muzycznych w Essen i Bydgoszczy, edytor, współpracownik wielu czołowych orkiestr barokowych, w przeszłości wieloletni pierwszy wiolonczelista legendarnej grupy Musica Antiqua Köln) i Aureliusz Goliński (skrzypek, wykładowca Konserwatorium w Kopenhadze, leader i koncertmistrz słynnego zespołu Arte dei Suonatori). Dokładny harmonogram Forum powstanie w ciągu kilku dni. Obecnie chcielibyśmy zachęcić Państwa do przesyłania na adres forumkameralnemuzykidawnej@amuz.edu.pl zgłoszeń i potwierdzenia chęci udziału w zmienionej formule Forum.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele zespołów intensywnie przygotowywało się do udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że możliwość spotkania się, skorzystania z zajęć prowadzonych przez renomowanych artystów i wykonania fragmentów przygotowanego repertuaru na publicznym koncercie przynajmniej w części zrekompensuje Państwu trud włożony do tej pory w przygotowanie programów.
Serdecznie pozdrawiam
Jarosław Thiel