Wydarzenia

Publikacje
20.10.2021, 10:00 - Sala Prezydencka

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – (Od)dajmy dzieciom głos

Konferencja Sala Prezydencka

Uwaga: w związku z sytuacją pandemiczną, ta edycja konferencji w formie stacjonarnej odbędzie się tylko z udziałem społeczności akademickiej.
Wszystkie zainteresowane osoby spoza Akademii zapraszamy w środę, 20 X 2021, od godz. 10:00 na platformę Teams. Należy być zalogowanym. W spotkaniu będzie można wziąć udział po wprowadzeniu na platformie linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkNTY0OTMtY2Q2ZC00MWQzLWE3ZTYtZTZjN2RmNThlMTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

Zakład Emisji Głosu zaprasza na V Konferencję Naukową (Od)dajmy dzieciom głos. Wydarzenie to w szczególności adresowane jest do studentów specjalności „edukacja artystyczna”, dyrygentów i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu szeroko rozumianej pracy z dziecięcym głosem. W tej edycji gościć będziemy trzy prelegentki.

Pani prof. AM dr hab. Joanna Maluga w formie warsztatowej zaprezentuje elementy koncepcji kodályowskiej, jako skutecznego narzędzia w pracy z chórem. Dr Karolina Kizińska przedstawi teorię Edwina E. Gordona w edukacji muzycznej niemowląt i małych dzieci.
Mgr Izabela Zalewska z kolei opowie jak przebiega kształtowanie się techniki wokalnej w pracy z nowo powstałym chórem.

Już po raz piąty nasza konferencja stanie się doskonałą okazją do wymiany myśli, doświadczeń, metod pracy oraz do prezentacji najnowszych badań dotyczących zagadnień związanych z emisją głosu.

 

Plan konferencji:

10:00-10:10
rozpoczęcie konferencji

10:10-11:40
dr Karolina Kizińska – Teoria Edwina E. Gordona w edukacji muzycznej niemowląt i małych dzieci

11:40-12:00
panel dyskusyjny

12:00-12:30
mgr Izabela Zalewska – Kształtowanie techniki wokalnej w pracy z nowo powstałym chórem dziecięco-młodzieżowym

12:30-12:40
panel dyskusyjny

12:40-13:00 – przerwa

13:00-15:00
dr hab. Joanna Maluga – Prezentacja elementów koncepcji kodalyowskiej, jako skutecznego narzędzia w pracy z chórem

15:00-15:15
panel dyskusyjny

Opieka merytoryczna: Zakład Emisji Głosu

 

Nadchodzące wydarzenia

Afisz - klawesyn na czarnym tle - zawiera informacje na temat koncertu w dniu 9 grudnia 2022

Koncert

09.12.2022

KONCERT: Bach – Obbligato!/9.12.2022

NA kolorowym zdjęciu widać skrzypaczkę, która z uśmieechem stroi skrzypce

Koncert

09.12.2022

Koncert Szkoły Doktorskiej/9.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

13.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/13.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

14.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/14.12.2022