Wydarzenia

Publikacje
Afisz zawiera kolorowe ilustracje nut i informacje na temat wydarzeń konferencji
20.10.2023, 09:45 - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Sala Kameralna

Konferencja: Wokół zagadnień notacji muzycznej/20.10.2023

Konferencja Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Sala Kameralna
W piątek 20 października br. rozpocznie się pierwsza z trzech zaplanowanych edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej, organizowanej przez Zakład Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej poznańskiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, pt.
Wokół zagadnień notacji muzycznej.

 

Program Konferencji (139 KB)

Afisz zawiera kolorowe ilustracje nut i informacje na temat wydarzeń konferencji

 

Konferencja poświęcona zagadnieniom notacji muzycznej odbędzie się w formie łączącej teorię z praktyką – zapraszamy na wykłady z warsztatami oraz koncert. Przy doborze tematyki konferencji położono nacisk na problematykę współczesnych perspektyw notacyjnych, nie unikając jednak wątków historycznych.

Tegoroczną edycję otworzy wykład inauguracyjny prof. dr hab. Ewy Kowalskiej-Zając (AM Łódź, autorki poczytnej pozycji Zobaczyć muzykę), poświęcony notacji dwudziestowiecznej muzyki polskiej jako przejawu intermedializacji współczesnej kultury.

W dalszej kolejności odbędą się panele wykładowo-warsztatowe poświęcone tematyce notacji śpiewu gregoriańskiego (dr Bogna Bohdanowicz, Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej) oraz współczesnym i rozszerzonym technikom wykonawczym na organy (dr Katarzyna Danel). Perspektywę poszerzą także refleksje dotyczące zapisu partyturowego z perspektywy dyrygenckiej (dr Michał Janocha, AM Poznań) czy brajlowskiego zapisu nutowego (mgr Milena Wiśniewska, AM Gdańsk).

Punktem węzłowym będzie panel dyskusyjny młodych kompozytorów związanych z poznańskim środowiskiem muzycznym (mgr Joanna Wilczyńska, mgr Robert Gogol, lic. Maciej Waleszczyk), którzy omówią problem najnowszych graficznych i multimedialnych sposobów utrwalania i zapisu dzieła muzycznego.

Całość zwieńczy koncert, prezentujący artystyczne rozwiązania omawianych w trakcie wydarzenia zagadnień.

Konferencja jest dedykowana zarówno kompozytorom, teoretykom muzyki jak i muzykologom oraz muzykom instrumentalistom (w tym organistom), ale przede wszystkim — nauczycielom chcącym wprowadzić na zajęciach ogólnomuzycznych omawianą problematykę

Konferencji towarzyszyć będzie koncert, podczas którego usłyszymy i zobaczymy utwory wykorzystujące alternatywne sposoby notacji.

 

Wstęp WOLNY

 


Opieka merytoryczna: Zakład Kreacji, Percepcji  I Notacji

Nadchodzące wydarzenia

U.S. Army Europe and Africa Band and Chorus_grudzień 2022_fot. Bartosz Seifert

Koncert

03.12.2023

Świąteczny koncert U.S. Army Europe and Africa Band and Chorus/3.12.2023

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert Hyuka Lee organizowany 3 grudnia 2023 przez Fundację Szansa 0 Jesteśmy Razem

Koncert

03.12.2023

RAZEM Z MUZYKĄ – Koncert Hyuka Lee/3.12.2023

Akademicki Poznań - afisz zawiera informacje na temat wykładu Aapo Häkkinena

Wykład

11.12.2023

Akademicki Poznań: Aapo Häkkinen – Bachowie i klawikord/The Bach Family and the Clavichord/11.12.2023

Afisz zawiera zdjęcia gości zaproszonych na 5th International Poznań SaxEvenet

Festival Koncert Webinar Wykład

15.12.2023

5th International Poznań SaxEvent 2023, 15-17.12.2023/dzień 1