Drzwi otwarte Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej