Koło Artystyczno-Naukowe Akordeonistów

Zaproszenie – 101. rocznica urodzin Astora  Piazzollli – KONCERT

 


KANA powstało w styczniu 2020 roku. Zrzesza studentów i doktorantów Instytutu Instrumentalistyki AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w specjalności akordeon, a także pasjonatów i zainteresowanych tym instrumentem studentów innych kierunków i specjalności.

 

Aktywność KANA skupia się na następujących celach:

  1. prowadzenie działalności artystycznej i naukowej – włączanie się w badania, określone w prowadzonym przez Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej, projekcie badawczym Akordeonistyka XXI wieku. Instrumentarium, literatura, wykonawstwo, historia dyscypliny
  2. popularyzowanie muzyki akordeonowej
  3. promocja osiągnięć artystycznych i naukowych studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
  4. integracja KNAA AM w Poznaniu ze studenckimi kołami uczelni muzycznych w Polsce, a także nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z akordeonistami z zagranicy.

 

Pierwszym dużym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Koło Artystyczno-Naukowe Akordeonistów była organizacja 24 maja 2020 roku Poranka z Muzyką Akordeonową, w ramach którego członkowie zorganizowali wideokonferencję oraz zdalny koncert muzyki akordeonowej z udziałem studentów klas akordeonu uczelni muzycznych z Poznania, Bydgoszczy i Gdańska oraz zaproszonych gości, także z zagranicy (Niemcy, Ukraina).

 

Zarząd KANA w roku akademickim 2021/2022:

Przewodniczący –  Piotr/Petr  Paszkiewicz/ Pashkevich
Sekretarz – Edyta Makuch 
Skarbnik – Grzegorz Uran

 Opiekun KANA:
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Kontakt:
koloaccpoznan@gmail.com

 

Skip to content