Archiwum rekrutacji 2023/2024

Informator 2023-2024 (5 MB)


Instrukcja dodawania dokumentów (629 KB)

Link do rekrutacji na studia w języku polskim

Link do rekrutacji na studia w języku angielskim


Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia 2023-2024


Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

KOMUNIKAT — dodatkowa rekrutacja 2023 (207 KB)


 

Etapy i wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/2024:

 

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki

IKiTM Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, wrzesień NIU (103 KB)

IKiTM Harmonogram – dodatkowa rekrutacja – egzaminy wstępne 2023 (192 KB)

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (94 KB)

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (97 KB)

IKiTM Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU (132 KB)

IKiTM Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia 2023-2024 NIU (108 KB)

IKiTM Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (105 KB)

IKiTM Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU (122 KB)

IKiTM Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (100 KB)

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU (123 KB)

IKiTM Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU (110 KB)

IKiTM Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia 2023-2024 NIU (174 KB)

IKiTM Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (120 KB)

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU (158 KB)

IKiTM Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU (110 KB)

IKiTM List of Candidates admitted to the Entrance Examinations for Undergraduate Studies — English 2023-2024 NIU (100 KB)

IKiTM PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA I i II STOPNIA 2023-2024 (477 KB)

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU (125 KB)

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU (128 KB)

 

Instytut Dyrygentury

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU- REKRUTACJA DODATKOWA (104 KB)

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU- REKRUTACJA DODATKOWA (107 KB)

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia, wrzesień (109 KB)

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU- REKRUTACJA DODATKOWA (106 KB)

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (97 KB)

ID Harmonogram: DODATKOWA REKRUTACJA – I st. EGZAMINY WSTĘPNE 2023 (147 KB)

ID Harmonogram: DODATKOWA REKRUTACJA – II st. EGZAMINY WSTĘPNE 2023 (147 KB)

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU (140 KB)

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia 2023-2024 NIU (102 KB)

ID Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (108 KB)

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU (115 KB)

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (115 KB)

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia 2023-2024 NIU (174 KB)

ID Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (108 KB)

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 (139 KB)

ID Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 (98 KB)

ID PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA I STOPNIA 2023-2024 (360 KB)

ID PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA II STOPNIA 2023-2024 (386 KB)

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU (115 KB)

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU (115 KB)

 

Instytut Wokalistyki

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (120 KB)

IW Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKTUTACJA DODATKOWA (114 KB)

IW Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DADATKOWA (105 KB)

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (115 KB)

IW PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2023-24 – REKRUTACJA DODATKOWA (397 KB)

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (117 KB)

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU (165 KB)

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia 2023-2024 NIU (132 KB)

IW Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (116 KB)

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU (148 KB)

IW Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (114 KB)

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (150 KB)

IW Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (108 KB)

IW lista kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne studia I stopnia kierunek wokalistyka 2023-2024 NIU (229 KB)

IW lista kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I st. kierunek wokalistyka 2023-2024 NIU (134 KB)

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 – NIU (204 KB)

IW Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 – NIU (120 KB)

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia — ŚPIEW SOLOWY – 2023-2024 (358 KB)

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia — ŚPIEW MUSICALOWY – 2023-2024 (504 KB)

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 (184 KB)

IW PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA I STOPNIA 2023-2024 (194 KB)

IW PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA II STOPNIA 2023-2024 (198 KB)

 

Instytut Edukacji Artystycznej

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU (130 KB)

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia 2023-2024 NIU (103 KB)

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU (155 KB)

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (154 KB)

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia 2023-2024 NIU (181 KB)

IEA Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (118 KB)

IEA Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (112 KB)

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (147 KB)

IEA PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA I STOPNIA 2023-2024 (177 KB)

IEA PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA II STOPNIA 2023-2024 (187 KB)

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU (151 KB)

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU (151 KB)

 

Instytut Instrumentalistyki

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstepne i zostali przyjęci na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka, HPW, 2023-2024 NIU- REKTURACJA DODATKOWA (95 KB)

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstepne i zostali przyjęci na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka, HPW, 2023-2024 NIU – REKTURACJA DODATKOWA (92 KB)

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka, AKORDEON 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (91 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia, HPW, wrzesień 23 NIU (108 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, HPW, wrzesień NIU (119 KB)

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia wrzesień NIU (106 KB)

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia NIU (94 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, kierunek instrumentalistyka, FORTEPIAN, studia I stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (89 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, kierunek instrumentalistyka, FORTEPIAN, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (91 KB)

II PLAN EGZAMINÓW I stopień – REKRUTACJA DODATKOWA (446 KB)

II PLAN EGZAMINÓW II stopień – REKRUTACJA DODATKOWA (440 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek HPW 2023-2024 – RD (108 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek Instrumentalistyka 2023-2024 NIU – RD (100 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek HPW 2023-2024 – RD (119 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek Instrumentalistyka 2023-2024 NIU – RD (106 KB)

II Lista Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego i zostali przyjęci na studia I stopnia, instrumentalistyka, 2023-2024 NIU (440 KB)

II Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, instrumentalistyka, 2023-2024 (247 KB)

II Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i nie zostali przyjęci na studia I stopnia z braku miejsc, instrumentalistyka, 2023-2024 (132 KB)

II Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia w języku angielskim, instrumentalistyka, 2023-2024 (108 KB)

II Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, HPW, 2023-2024 (124 KB)

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia, kierunek HPW 2023-2024 NIU (124 KB)

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia, kierunek INSTRUMENTALISTYTKA 2023-2024 NIU (314 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 – AKORDEON – NIU (113 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 – FORTEPIAN – NIU (179 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 – FORTEPIAN – NIU (108 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 – FLET, FAGOT, KLARNET, OBÓJ, SAKSOFON – NIU (132 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 – FLET, FAGOT, KLARNET, OBÓJ, SAKSOFON – NIU (112 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 ORGANY – NIU (124 KB)

II Lista kandydatów, ktorzy pozytywnie zdali egaminy wstępne, kierunek instrumentalistyka, S. I st. 2023-2024 NIU (352 KB)

II Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminów wstępnych (131 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 PERKUSJA — NIU (99 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 TRĄBKA — NIU (116 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia II stopnia 2023-2024 TRĄBKA — NIU (108 KB)

II Lista kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, HPW, studia I stopnia 2023-2024 NIU (156 KB)

II Lista kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, kierunek Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 NIU (144 KB)

II Lista kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, kierunek Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 NIU (352 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 TRĄBKA, RÓG, PUZON, EUFONIUM, TUBA — NIU (148 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 TRĄBKA, RÓG, PUZON, RUFONIUM, TUBA — NIU (109 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 ORGANY NIU (113 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 AKORDEON — NIU (111 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 FLET, FAGOT, OBÓJ — NIU (120 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 SAKSOFON, KLARNET — NIU (118 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 FLET, FAGOT, OBÓJ — NIU (112 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, Instrumentalistyka, studia I stopnia 2023-2024 SAKSOFON, KLARNET — NIU (110 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia — PERKUSJA 2023-2024 NIU (120 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia — PERKUSJA 2023-2024 NIU (109 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia — FORTEPIAN 2023-2024 NIU (137 KB)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia — FORTEPIAN 2023-2024 NIU (102 KB)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, HPW, studia I stopnia 2023-2024 NIU (112 KB)

II PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA I STOPNIA 2023-2024 (480 KB)

II PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA II STOPNIA 2023-2024 (456 KB)

II List of Candidates admitted to the Entrance Examinations for Undergraduate Studies, HPW — English 2023-2024 NIU

II List of Candidates admitted to the Entrance Examinations for Undergraduate Studies, Instrumentalist — English 2023-2024 NIU

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek HPW 2023-2024 NIU

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek Instrumentalistyka 2023-2024 NIU

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek HPW 2023-2024 NIU

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek Instrumentalistyka 2023-2024 NIU

 

Instytut Instrumentów Lutniczych

IIL Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, wrzesień skrzypce (89 KB)

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, 2023-2024 NIU – RD (86 KB)

IIL Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU (158 KB)

IIL Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia 2023-2024 NIU (113 KB)

IIL Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (117 KB)

IIL Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstepne i nie zostali przyjeci z braku miejsc kierunek Instrumentalistyka II st. (125 KB)

IIL Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstepne i zostali przyjeci na I rok studiów II st., kierunek instrumentalistyka (90 KB)

IIL Lista kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, kierunek Instrumentalistyka studia I st. 2023-2024 NIU (112 KB)

IIL Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne, kierunek Instrumentalistyka studia I st. 2023-2024 NIU (253 KB)

IIL Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 – KONTRABAS, WIOLONCZELA, HARFA, GITARA — NIU (148 KB)

IIL Lista kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 – KONTRABAS, WIOLONCZELA, HARFA, GITARA — NIU (92 KB)

IIL Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (131 KB)

IIL Lista kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (120 KB)

IIL PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA I i II STOPNIA 2023-2024 (0,99 MB)

IIL List of Candidates admitted to the Entrance Examinations for Undergraduate Studies — English 2023-2024 NIU

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU

 

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (120 KB)

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (102 KB)

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia II stopnia 2023-2024 NIU- REKRUTACJA DODATKOWA (105 KB)

IJiME Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (102 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU- REKRUTACJA DODATKOWA (116 KB)

IJiME Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (107 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU – REKRUTACJA DODATKOWA (124 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów, JAZZ, I STOPIEŃ (102 KB)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH JAZZ I STOPIEŃ (262 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów, JAZZ, II STOPIEŃ (92 KB)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH JAZZ II STOPIEŃ (206 KB)

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia 2023-2024 NIU (139 KB)

IJiME Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (186 KB)

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia 2023-2024 NIU (123 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (132KB)

IJiME Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia 2023-2024 NIU (110 KB)

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia 2023-2024 NIU (163 KB)

IJiME Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (187 KB)

IJiME Harmonogram egzaminów II etapu rekrutacji (142 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (155 KB)

IJiME Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia 2023-2024 NIU (164 KB)

IJiME PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA II STOPNIA 2023-2024 (244 KB)

IJiME PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH STUDIA I STOPNIA 2023-2024 (572 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2023-2024 NIU (311 KB)

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2023-2024 NIU (123 KB)

Skip to content