Rekrutacja 2021/2022

Informator dla kandydatów na I rok studiów I i II stopnia

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia I i II stopnia (2021/2022)


Dodatkowa rekrutacja 2021/2022:

IIL – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia – wrzesień

IIL – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia – wrzesień

IIL – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia II stopnia – wrzesień

IIL – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia – wrzesień

IIL – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia – wrzesień

IJiME – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia – wrzesień

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia – wrzesień

IJiME – Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia – wrzesień

IEA – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IEA – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II-stopnia

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze – wrzesień

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka – wrzesień

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka – wrzesień

II – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze – wrzesień

II – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka – wrzesień

II – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze – wrzesień


Komunikat dotyczący dodatkowej rekrutacji 2021/2022

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze – wrzesień

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze – wrzesień

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka – wrzesień

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka – wrzesień

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia – wrzesień

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia – wrzesień

IEA – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych – studia I stopnia

IEA – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych – studia II-stopnia


Listy Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych:

 

Studia I stopnia

ID – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IEA – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IIL – Lista Kadydatów dopuszczonych o egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IW – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, specjalność śpiew musicalowy

IW – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, specjalność śpiew solowy

 

Studia II stopnia

IEA – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

ID – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

II-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

IIL – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IW – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

 

Studia w języku angielskim

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych – studia w języku angielskim

IIL – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych – studia w języku angielskim

Listy Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych:

 

Studia I stopnia

IJiME-Lista Kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminów na studia I stopnia

IJiME-Lista Kanydatów niezakwalifikowanych do drugieo etapu ezaminów na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

IJiME-Lista Kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IJiME-ListaKanydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminów na studia II stopnia

IKiTM-Lista Kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminów na studia II stopnia, specjalność kompozycja

Listy Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego:

 

Studia I stopnia

IEA-LIsta Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

ID-Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

IW-Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

IKiTM-Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

II-Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali ezaminy wstępne na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II-Lista Kanydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IJiME-Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

IIL-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

IJiME-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

 

Listy Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego:

 

Studia I stopnia

ID-Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IW-Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych

IKiTM-Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

II-Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II-Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IIL-Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IJiME-Lista Kandydatów, którzy otrzymali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

II-Lista Kanydatów, którzy uzyskali neatywny wynik egzaminów wstępnych na studia w języku angielskim

IW-Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

IJiME-Lista Kanydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

ID-Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowaia rekrutacyjnego na studia II stopnia

IW-Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

IIL-Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rektutacyjnego na studia II stopnia

Listy Kandydatów przyjętych na studia:

 

Studia I stopnia

ID-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IW-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IJiME-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IKiTM-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IEA-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

ID-Lista Kanydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IEA-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IW-Lista Kanydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IKiTM-Lista Kanydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IIL-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IJiME-Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

Listy Kandydatów nieprzyjętych na studia ze względu na brak miejsc:

 

Studia I stopnia

ID-Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

IW-Lista Kadydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

IJiME-LIsta Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

IKiTM-Lista Kandydatów nieprzyjętych ze wzlędu na brak miejsc na studia I stopnia

IEA-Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

IW-Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia II

IKiTM-Lista Kanydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia II stopnia

IJiME-Lista Kandydatów nieprzyjętych ze wzlędu na brak miejsc na studia II stopnia

 

Skip to content