Zuzanna Zięta


Studentka I roku studiów magisterskich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

 

Studentka I roku studiów licencjackich

Wydział: Wokalno-Aktorski
Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy

Skip to content