Anons

Publikacje

Zmiany w komunikacji na al. Niepodległości

 

We wtorek, 23 kwietnia, rozpoczyna się remont nawierzchni jezdni na al. Niepodległości. Prace potrwają około miesiąca.

W trakcie remontu sfrezowana zostanie stara i już dość zniszczona nawierzchnia jezdni. W jej miejsce ułożone będą nowe warstwy: wiążąca i ścieralna. Dzięki temu znacznie poprawi się komfort przejazdów samochodów, pojazdów komunikacji publicznej i jednośladów.

Na czas robót przygotowana została tymczasowa organizacja ruchu. Żeby jak najbardziej ograniczyć uciążliwości z nimi związane,prace zostały podzielony na etapy.

W pierwszym – od 23 kwietnia – na trzy dni wyłączona z ruchu zostanie jezdnia zachodnia na odcinku ok. 150 m od skrzyżowania z ul. Składową i Taylora. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo po jednym pasie jezdnią wschodnią. Nie będzie wjazdu i wyjazdu w ul. Składową. Objazd dla ruchu ogólnego i komunikacji zbiorowej wyznaczono ulicami Powstańców Wielkopolskich i Towarową.

W drugim etapie wyłączony z ruchu pojazdów zostanie analogiczny odcinek jezdni wschodniej, a ruch dwukierunkowy odbywać się będzie jezdnią zachodnią. Nie będzie wjazdu w ul. Taylora, na której obowiązywać będzie w tym czasie ruch dwukierunkowy oraz ograniczenia parkowania. Utrzymany zostanie objazd ul. Powstańców Wielkopolskich i Towarową.

W etapie trzecim, po długim weekendzie majowym, wyłączone z ruchu zostanie odcinek jezdni zachodniej i zewnętrzne pasy ruchu al. Niepodległości od ul. Składowej do skrzyżowania z ul. Niezłomnych. Nie będzie wjazdu i wyjazdu na al. Niepodległości z posesji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20.

W etapie czwartym wyłączony z ruchu zostanie odcinek jezdni wschodniej i wewnętrzne pasy ruchu al. Niepodległości od ul. Składowej do skrzyżowania z ul. Niezłomnych. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu na al. Niepodległości z posesji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1-5.

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich