Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenia Kanclerza Marcina Elbanowskiego:

Rok Akademicki 2017/2018

Zarządzenie Kanclerza z dnia 10.01.2018 w sprawie w sprawie przedstawienia planu zakupów ze środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego i rozwój młodych naukowców

Zarządzenie Kanclerza z dnia 15.12.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej

Zarządzenie Kanclerza z dnia 15.12.2017 w sprawie druku zamówienia

Zarządzenie Kanclerza z dnia 27.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Ekspertów – Pedagogów do oceny instrumentów

 Zarządzenie Kanclerza z dnia 19.10.2017 w sprawie opłat za wynajem sal koncertowych, sal dydaktycznych, bufetu itp.

Rok Akademicki 2016/2017

Zarządzenie Kanclerza z dnia 12.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Ekspertów – Pedagogów do oceny merytorycznej instrumentów muzycznych, które są zamawiane na drodze przetargu nieograniczonego pn. “Dostawa koncertowego akordeonu cyfrowego, klawesynu koncertowego dwumanuałowego, pianina elektrycznego oraz eufonium do AM w Poznaniu”, oznaczonego numerem 10/AM/2017

Zarządzenie Kanclerza z dnia 13.06.2017 r. w sprawie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji składników majątkowych w Domu Studenta Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Zarządzenie Kanclerza z dnia 8.06.2017 r. w sprawie powołania dodatkowych członków do składu komisji przetargowej w postępowaniu pn. “Dostawa harfy celtyckiej (1 szt.) do Akademii Muzycznej w Poznaniu”, oznaczonego numerem 4/AM/2017

Zarządzenie Kanclerza z dnia 29.05.2017 r. w sprawie powołania dodatkowych członków do składu komisji przetargowej w postępowaniu pn. “Dostawa fortepianu – 1 szt., do Akademii Muzycznej w Poznaniu”, oznaczonego numerem 3/AM/2017

Zarządzenie z dnia 2.01.2017 w sprawie: zasad użytkowania dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym

Zarządzenie Kanclerza z dnia 2.01.2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności  za wynajem Auli Nova

 

Rok Akademicki 2015/2016

Zarządzenie z dnia 06.11.2015 w sprawie: opłat za wynajem sal koncertowych, dydaktycznych, bufetu