Aktualności

Publikacje

Zaproszenie na IX Forum Akademickie „Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska”

IX Forum Akademickie

Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska

wtorek 4 XII 2018, godz. 10.00-15.00
Sala Prezydencka

Tematyka IX Forum wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do dzielenia się przemyśleniami na temat zasadności tytułowego stwierdzenia, powtórzonego za Józefem Reissem, zapraszamy przedstawicieli całego środowiska akademickiego – pedagogów, doktorantów, studentów i absolwentów.

termin składania propozycji tematów wystąpień – 20 XI 2018

koordynator programowy – Teresa Adamowicz-Kaszuba
terkasz@o2.pl
tadamowiczkaszuba@amuz.edu.pl
tel. 501 241 840

Koncert towarzyszący IX Forum Akademickiemu
Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska
Wtorek, 4.12.2018, Sala Prezydencka, godz. 19.00

termin składania propozycji programowych – 20 XI 2018

koordynator programowy – Maria Koszewska-Wajdzik
mkoszewskawajdzik@amuz.edu.pl
tel. 668 429 510