Aktualności

Publikacje

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego

Szanowni Państwo,

nazywam się Ewa Krause i jestem adiunktem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy. W związku z realizacją badań dotyczących karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, obejmujących także system wsparcia ze strony państwa i uczelni w zakresie łączenia i godzenia ról zawodowych i rodzicielskich, zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału kobiet zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych/badawczo-dydaktycznych, naukowych/badawczych w badaniu – linku do formularza: KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KOBIET-NAUKOWCÓW, znajdujące się na stronie: LINK

Problematyka ta dla mnie jako matki dwojga małych dzieci i dla kobiet w ogóle jest szczególnie istotna. To czy i jakie wsparcie, w zakresie łączenia i godzenia życia rodzinnego (w tym zwłaszcza macierzyństwa) z aktywnością zawodową i rozwojem własnej kariery naukowej, otrzymujemy czy możemy otrzymać, jakiego potrzebujemy i oczekujemy zależy również od nas samych. Stąd też bardzo liczę na udział w badaniu i pomoc – zarówno matek, jak i bezdzietnych naukowczyń.

Prowadzone badania są anonimowe i uzyskały pozytywną opinię Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy). Wszystkie zebrane dane zostaną zakodowane i wykorzystane wyłącznie w celach naukowo-badawczych.

Z wyrazami szacunku
dr Ewa Krause
prowadząca badania