Anons

Publikacje

Zapisy na kursy mistrzowskie: HARFA – dr Paulina Maciaszczyk/1-4 lutego 2023

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy uczniów szkół muzycznych I i II st., studentów oraz absolwentów szkół i uczelni muzycznych.

 

1-4.02.2023 – INFORMACJE

 

Każdemu z uczestników gwarantujemy:

cztery lekcje indywidualne z pedagogiem,
codzienne zajęcia grupowe,
oraz możliwość ćwiczenia indywidualnego.

Uczestnikom zapewniamy harfę haczykową Korrigan oraz dwie harfy Camac Atlantide (jeżeli uczestnik gra na mniejszej harfie pedałowej musi przywieźć własny instrument).

Jedynym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do udziału w kursie będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Informacja o przyjęciu na Kurs zostanie przekazana Uczestnikowi drogą elektroniczną, do dnia 6 stycznia 2023. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w wysokości 800 zł w terminie do dnia 20 stycznia 2023, na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:

Santander Bank Polska SA
66 1090 1362 0000 0000 3601 7907
z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Kurs Mistrzowski 2023”.

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. W przypadku uczestników w wieku poniżej 18. roku życia niezbędna jest obecność opiekuna.

Zgłoszenia na kurs prosimy przesłać wyłącznie drogą e-mailową na adres: masterclass@amuz.edu.pl do 20 stycznia 2023.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata
  • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika
  • nazwisko pedagoga prowadzącego
  • rodzaj instrumentu (harfa haczykowa czy pedałowa)
  • repertuar przygotowany na Kurs