ZAKUPY

18/AM/2018 Dostawa instrumentów do wykonywania muzyki elektronicznej – sześciu instrumentów cyfrowych, klawiszowych dla Akademii Muzycznej w Poznaniu: Część 1: Dostawa pianin cyfrowych – 3 kpl. Część 2: Dostawa fortepianów cyfrowych – 3 kpl.

17/AM/2018 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klawikordu – 1 szt. dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

16/AM/2018 Dostawa różnych instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – 12 szt.

15/AM/2018 Dostawa dwudziestu jeden fortepianów dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

14/AM/2018 Wykonanie i dostawa dziesięciu instrumentów dętych, historycznych, dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

13/AM/2018 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klawesynu typu włoskiego – 1 szt. dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

12/AM/2018 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dwóch instrumentów historycznych dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Część 1: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klawikordu – 1 szt. Część 2: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa pianoforte – 1 szt.

11/AM/2018 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa czterech instrumentów historycznych dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87

10A/AM/2018 Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego trzygłosowego – 1 szt. dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

10/AM/2018 Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego trzygłosowego – 1 szt. dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

9/AM/2018 Wykonanie i dostawa dwóch instrumentów organowych dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Część 1: Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego trzygłosowego – 1 szt. Część 2: Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego jednogłosowego – 1 szt

7/AM/2018 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż wraz z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych organów piszczałkowych.

8/AM/2018 Roboty remontowe pomieszczeń w budynku Domu Studenta Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu  przy ul. Wronieckiej 19/20.

6/AM/2018 Roboty remontowe w budynkach Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

4/AM/2018 Dostawa oboju sopranowego w stroju C – 1

3/AM/2018 Umycie wszystkich powierzchni szklanych, tj. okien, drzwi szklanych, przeszkleń i naświetli na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz elementów ich konstrukcji – o powierzchni 4.968,76 m2, oraz pomnika I. J. Paderewskiego, w Akademii Muzycznej w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87.

5/AM/2018 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 16.07.2018 r. do 15.07.2020 r.

2/AM/2018 pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż wraz z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych organów piszczałkowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż szafy organowej w Auli im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87”

1/AM/2018 Dostawa nowego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej – 2 szt.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych do wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy pzp

Plan zamówień na rok 2018

 

 

Skip to content