Komunikaty

Publikacje

Z wielkim smutkiem informujemy, że odeszła prof. dr hab. Elżbieta Stengert

Wieloletnia pedagog Instytutu Edukacji Artystycznej Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Ukończyła studia na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej w Poznaniu. Odbyła szereg kursów mistrzowskich, między innymi w Accademia Chigiana w Sienie. Była solistką Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru Wielkiego w Poznaniu, występowała również w Operze na Zamku w Szczecinie. Koncertowała w Filharmoniach: Pomorskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Zielonogórskiej, Koszalińskiej, Olsztyńskiej, Lubelskiej, Rzeszowskiej, Łódzkiej, Gdańskiej. Jej repertuar obejmował ponad 40 pierwszoplanowych ról operowych, operetkowych i musicalowych. W swoim repertuarze posiadała dzieła A. Vivaldiego, J. S. Bacha, G. F. Händla, J. Haydna, W. A. Mozarta, G. Fauré, F. Schuberta, K. Szymanowskiego i in. Koncertowała w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech i Rosji. Dokonała wielu nagrań fonograficznych.

Pedagog Instytutu Edukacji Artystycznej Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej w macierzystej uczelni, a także Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie pełniła funkcję kierownika Katedry Wokalistyki, Instrumentalistyki i Teorii Muzyki na Wydziale Edukacji Muzycznej.

Za swoje wybitne osiągnięcia artystyczne była kilkukrotnie nagradzana przez Rektorów: Akademii Muzycznej w Poznaniu i UKW w Bydgoszczy. Wielokrotnie uhonorowana nagrodami prezydenta Bydgoszczy, wojewody bydgoskiego, Ministra Kultury i Sztuki oraz odznaczeniami resortowymi.

Żegnamy znakomitą artystkę polskich scen, pedagoga, którego pasja do muzyki stanowiła inspirację dla wielu pokoleń studentów, człowieka o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu.
– Kolegium Rektorskie i społeczność Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu