WYDZIAŁ III – Drzwi otwarte Wydziału Wokalnego

Drzwi otwarte Wydziału Wokalno-Aktorskiego

 

8.04.2017 drzwi otwarte wokalny9.30 – spotkanie z Dziekanem i Prodziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Kierownikiem Katedry Wokalistyki
Sala Kameralna

10.00-11.00 – kształcenie słuchu i badanie predyspozycji muzycznych
mgr Wiesława Żok-Warchalewska, st. wykł.
Sala Kameralna

11.00-12.00 – ruch sceniczny taniec mgr Leszek Rembowski
Sala 59

12.00-13.00 aktorstwo, dykcja i recytacja mgr Paweł Hadyński, st. wykł.
Sala Kameralna

13.00-16.00 – konsultacje wokalne
(Sale: 64, 251, 252, 253, 254, 315)

  1. prof. zw. dr hab. G. Flicińska-Panfil/ A. Sribniak sala 254
  2. prof. dr hab. M. Moździerz/dr S. Musioł, ad. sala 253
  3. prof. dr hab. I. Kowalkowska/mgr K. Mikołajczak, instr. sala 251
  4. dr M. Michałowska, ad./A. Hass-Niewiedział sala 252
  5. prof. dr hab. A. Jeremus-Lewandowska sala 64
  6. D. Aleksander/ dr hab. E. Rubinowska, ad. sala 315
Skip to content