Aktualności

Publikacje

WF – zaliczenia

WF – zaliczenia

Po wpisy zapraszam do SWFiS p. 397 w bud. C, w dniach:

27.05. – poniedziałek godz. 9.00-12.00,
28.05. – wtorek godz. 9.00-12.00,
31.05. – piątek godz. 9.00-12.00.

W tygodniu zaliczeniowym zajęcia w CDV i w s. 59 na Akademii nie odbywają się.

mgr Anna Rychlewska