Aktualności

Publikacje

Komunikat Koordynatora SWFiS dot. zajęć z wf

UWAGA!

Od poniedziałku 26.10. zajęcia z wf w trybie stacjonarnym zostają zawieszone.

Zgodnie z informacjami podanym podczas spotkań organizacyjnych studenci realizują wf we własnym zakresie, dokumentując aktywność i przesyłając zebrane materiały do Koordynatora SWFiS.

Termin powrotu do zajęć w Centrum Sportu CDV zostanie podany w kolejnym komunikacie – proszę śledzić informacje na stronie.

Koordynator SWFiS
mgr Anna Rychlewska