Ważne daty i informacje

Uroczyste otwarcie Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w dniu 9 października 2006 jest równoznaczne z ukończeniem III etapu inwestycji, realizowanej przez Uczelnię od 1994 roku, pod nazwą „Rozbudowa Akademii Muzycznej w Poznaniu”. W ramach I etapu (zamkniętego w 1997 roku) oraz II (który dobiegł końca w 2000 roku) oddano do użytku gmach (przy ulicy Św. Marcin 87), który zwiększając kubaturę Akademii, wpłynął na polepszenie jej warunków lokalowych.

Począwszy od 2002 roku Władze Uczelni podejmowały intensywne działania w celu pozyskania terenu pod budowę Sali Koncertowej oraz zdobycia środków finansowych. W jego osiągnięciu – zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” – przełomowe i znaczące okazały się następujące decyzje oraz dokumenty:

24 czerwca 2003 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o przekazaniu Akademii Muzycznej
w Poznaniu w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę sali koncertowej. Akademia zawarła umowę nr 6/A/03 z Autorską Pracownią Architektoniczną Jerzego Gurawskiego ARPA w Poznaniu na wykonanie projektu sali koncertowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

21 sierpnia 2003 w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu podpisano protokół rokowań w sprawie oddania Akademii Muzycznej w Poznaniu w użytkowanie wieczyste,
na okres 99 lat, nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Św. Marcin – narożnik ul. Towarowej.

15 września 2003 podpisano akt notarialny, zawierający umowę oddania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste oraz umowę sprzedaży nakładów.

8 października 2003 decyzją nr 632/2003 otrzymano pozwolenie na budowę sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

27 lipca 2004 otrzymano decyzję Ministra Kultury, zatwierdzającą wniosek Akademii
o dofinansowanie projektu „Budowa Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu”.

9 lutego 2005 podpisano umowę nr Z/2.30/I/1.3.1/44/04/4/11/05 o dofinansowanie przez Unię Europejską – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Projektu „Budowa Sali Koncertowej – III etap rozbudowy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”. Umowę spisano między instytucją pośredniczącą, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Wojewodę Wielkopolskiego
a Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, reprezentowaną przez rektora prof. Stanisława Pokorskiego.
14 lutego 2005 wmurowano kamień węgielny pod fundament gmachu sali koncertowej.

15 lutego 2005 zawarto umowę z firmą HOCHTIEF Polska Poz-Building Poznań na wykonanie zadania inwestycyjnego – budowę Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

24 maja 2006 Senat Akademii wybrał jednogłośnie (spośród propozycji w ramach konkursu na nazwę sali nadesłanych do redakcji „Gazety Wyborczej”) nazwę sali: AULA NOVA.

9 października 2006 uroczyście oddano Aulę Nova do użytku. Oficjalnego otwarcia
i przecięcia wstęgi dokonał Jego Magnificencja prof. Bogumił Nowicki wraz z zaproszonymi przedstawicielami władz – Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomaszem Mertą, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, Wicewojewodą Wielkopolski Ewą Krzyżanowską-Walaszczyk oraz Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym. Gmach Auli Nova poświęcił Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki. Historyczny dla Uczelni dzień zwieńczył koncert Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pod batutą pierwszego doktora honoris causa Akademii –Maestro Jana Krenza.
Inwestycja była finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków pochodzących z Kontraktu Urzędu Marszałkowskiego.

Skip to content