Anons

Publikacje

VI Forum Kameralne Muzyki Dawnej, kwiecień 2024

Poznań, 18-20.04.2024

Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza w kwietniu 2024 roku na szóstą edycję Forum Kameralnego Muzyki Dawnej. Chcielibyśmy w tym roku powrócić do zawieszonej w czasie pandemii koronawirusa pierwotnej formuły konkursu studenckich zespołów kameralnych, instrumentalnych i wokalnych, specjalizujących się w „historycznie poinformowanym” wykonawstwie szeroko pojętej muzyki dawnej – od średniowiecza, po wiek XIX. Niezmieniony zostaje także zasadniczy cel, jaki przyświeca nam w organizacji Forum: chcemy, aby w ramach krajowego akademickiego systemu edukacji artystycznej w zakresie muzyki dawnej istniało wydarzenie będące platformą spotkania, wymiany, dające możliwość przeglądu naszego środowiska i poszerzenia estradowych doświadczeń dla studentów i absolwentów akademii muzycznych. Obecność jurorów, wybitnych artystów i managerów, reprezentujących różne nurty profesjonalnego zaangażowania w wykonawstwo historyczne stworzy dla wykonawców dodatkowo szansę na konfrontację z wymaganiami i oczekiwaniami światowego rynku muzycznego.

 

Do zobaczenia w Poznaniu!

Dyrektor artystyczny, prof. Maria Banaszkiewicz-Bryła

 

VI FORUM KAMERALNE MUZYKI DAWNEJ 2024 – REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ
VI FORUM – HARMONOGRAM

 

RAMOWY PROGRAM FORUM:

18.04.     Koncert Inauguracyjny
19.04.     Przesłuchania I etapu / wykłady, konsultacje z jurorami
20.04.    Przesłuchania II etapu, ogłoszenie wyników, Koncert Laureatów