Anons

Publikacje

Uwaga, uruchamiamy staż metodyczno-pedagogiczny dla nauczycieli

Folder informacyjny – Staż dla nauczycieli

Formularz_zgłoszeniowy na staż nauczycielski (PDF)


Program stażu:
1. Lekcje otwarte z pedagogiem uczelni w formie warsztatów i praktycznego przeprowadzania lekcji z uczniami szkół muzycznych I i II stopnia. Możliwość przyjazdu ze swoimi uczniami; możliwość konsultacji „przedkonkursowych”.
2. Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą specjalistyczną.
3. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela.
4. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych.

Wymiar godzinowy stażu:
• 32 godziny: Lekcje otwarte z pedagogiem uczelni.
• 16 godzin: Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą specjalistyczną.
• 8 godzin: Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych.
• 8 godzin: Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
Łącznie 64 godziny.

Wymiar godzinowy jednego zjazdu:
• 4 godziny warsztatów gry na instrumencie; lekcje otwarte z uczniami szkół muzycznych I i II stopnia prowadzone przez pedagoga uczelni.
• 2 godziny: Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą specjalistyczną.
• 2 godziny wymiennie: Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela lub Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych.
Łącznie 8 godzin.


Kadra pedagogiczna (wyboru dokonuje uczestnik stażu):
Fortepian: prof. dr hab. Anna Organiszczak; prof. dr hab. Bogumił Nowicki, prof. AMP dr hab. Joanna Marcinkowska; prof. AMP dr hab. Maciej Pabich
Klawesyn: prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła
Akordeon: prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
Skrzypce: prof. dr hab. Mariusz Derewecki
Wiolonczela: prof. dr hab. Maciej Mazurek; dr hab. Tomasz Lisiecki
Altówka: prof. dr hab. Marcin Murawski; prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska
Kontrabas: prof. dr hab. Piotr Czerwiński; prof. AMP dr hab. Szymon Guzowski
Gitara: dr Tomasz Kandulski
Obój: prof. dr hab. Tomasz Gubański; dr Łukasz Krzemiński
Klarnet: prof. dr hab. Paweł Drobnik; dr Paweł Kroczek; dr Jakub Drygas
Fagot: dr hab. Arkadiusz Adamczyk
Saksofon: dr Rafał Rachwał
Puzon: dr Wojciech Jeliński
Improwizacja jazzowa (oraz jazzowe kształcenie słuchu, harmonia jazzowa, analiza form muzycznych): prof. dr hab. Katarzyna Stroińska–Sierant; prof. dr hab. Wojciech Olszewski


Plan zjazdów w roku akademickim 2022/2023 (soboty):
• 15 października 2022
• 19 listopada 2022
• 17 grudnia 2022
• 14 stycznia 2023
• 18 lutego 2023
• 18 marca 2023
• 15 kwietnia 2023
• 20 maja 2023

Plan zajęć w każdą sobotę zjazdu:
10.00-13.30 (z przerwą) – lekcje otwarte gry na instrumencie
14.30-16.00 Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą specjalistyczną
16.30-18.00 wymiennie:
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
lub
Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych

Na zakończenie Uczestnik otrzymuje Certyfikat Ukończenia Stażu Metodyczno-Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu z wyszczególnieniem zrealizowanych zajęć.


Zgłoszenia przyjmujemy do 12 września 2022 r.
Ilość miejsc ograniczona; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niepodejmowania stażu nauczania gry na instrumencie w sytuacji gdy zgłosi się mniej niż 3 kandydatów na dany instrument.

Koszt: 7000,00 zł.
Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2022 roku na rachunek uczelni:
BZ WBK S.A. VI O/ Poznań 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907
Potwierdzenie dokonania wpłaty proszę przesłać na adres: akozub@amuz.edu.pl.

 

Afisz może zachęcać do zgłoszenia na staż dla nauczycieli organizowany w poznańskiej Akademii Muzycznej w roku szkolnym 2022/2023