Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne (16.10.2017)