Tomasz Padoł

Tomasz PADOŁ

Student III roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Muzyka kościelna

Skip to content