Komunikaty

Publikacje

Szkolenie BHP dla studentów – 24.01.2023

Szanowni Państwo,
zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z komunikatem prorektora dra hab. Szymona Musioła dot. szkolenia BHP:

Komunikat dotyczący szkolenia BHP (ostatnia szansa)

 

Dla studentów I roku studiów I st. i I roku st. II stopnia, którzy nie odbyli szkolenia w zakresie BHP:

Uwaga, ostatnia szansa na zaliczenie szkolenia w zakresie BHP – 24 stycznia 2023 roku (wtorek) o godzinie 8:00 w Sali Marszałkowskiej.

Obowiązek uczestnictwa w szkoleniu wynika z 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. (Dz. U. poz. 2090). Student rozpoczynający studia w Akademii ma obowiązek zaliczyć szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w pierwszym semestrze studiów pod rygorem nie zaliczenia semestru.

Udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem.

prorektor ds. studenckich
dr hab. Szymon Musioł