Komunikaty

Publikacje

Stypendia na semestr letni

Komunikat dot. stypendium na semestr letni 2023/2024 (171 KB)

Załącznik nr 7 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej w roku 2023/2024

 

Komunikat w sprawie przyznania świadczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

Wnioski o przyznanie świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 r.

Studenci, którzy w semestrze zimowym pobierali stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, a ich sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zmianie – wypełniają jedynie druk – załącznik nr 7 (do pobrania ze strony internetowej Uczelni), który są zobowiązani złożyć w swoim sekretariacie instytutu.

Informuję, że w przypadku niedostarczenia w/w załącznika stypendium nie będzie wypłacane.

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
Prof. AMP dr hab. Szymon Musioł

Poznań, dnia 18.12.2023 r.