Anons

Publikacje

Stypendia dla młodych twórców oraz Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

W roku 2023 już po raz trzydziesty trzeci można ubiegać się o STYPENDIUM DLA MŁODYCH TWÓRCÓW POZNAŃSKIEGO ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO oraz o NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ MIASTA POZNANIA.

Załączamy oficjalny list Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury oraz formularze wniosków (odpowiednio do zgłoszenia kandydatury do stypendium oraz do Nagrody).

Zachęcamy do przesyłania wniosków w terminie do dnia 31.03.2023 r., jednocześnie informując, iż stypendia przyznawane są osobom, które ukończyły/ukończą 16. rok życia i nie ukończyły/ nie ukończą 31. roku życia w roku przyznania stypendium.

Wręczenie Nagrody tradycyjnie planowane jest na 29 czerwca podczas sesji Rady Miasta Poznania, w dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów.

Więcej informacji na ten temat odnaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bit.ly/stypendiapoz oraz bit.ly/nagrodaart, bądź uzyskać pod numerami telefonów tel. 61 878 54 73 lub 61 878 54 55.

 

Zaproszenie do składania wniosków stypendialnych i Nagrody artystycznej
Wniosek Nagroda Artystyczna
Wniosek Stypendium Artystyczne